Max Liebermann Noordwijk

Stichting Max Liebermann Noordwijk

De Stichting Max Liebermann Noordwijk is opgericht op 25 november 2016 met als primair doel het realiseren van een wandel-/fietsroute met klimaatbestendige panelen met reproducties van schilderijen van Max Liebermann, de belangrijkste impressionistische schilder van Duitsland.

Max Liebermann verbleef in de jaren 1905-1913 (m.u.v. 1910) steeds enige maanden in Noordwijk. In die jaren maakte hij 128 schilderijen die te herleiden zijn naar locaties in Noordwijk. Zijn stijl in die jaren ontwikkelde zich van realistisch naar impressionistisch.

De panelen staan zo nauwkeurig mogelijk op de plekken die Max Liebermann op zijn schilderijen heeft vastgelegd.

Op 1 juni 2018 is de route geopend door Dirk Brengelmann, ambassadeur van de Duitse Bondsrepubliek in Nederland.

De route heeft een permanent karakter en is bedoeld als culturele en toeristische attractie in de Gemeente Noordwijk. Tevens te benutten voor educatieve doeleinden.

Max Liebermann Route op RouteMaps.nl

ANBI

De Stichting Max Liebermann Noordwijk voorziet in het onderhoud van de route door het werven van sponsoren en donateurs alsmede het verkrijgen van subsidies en bijdragen uit fondsen.

De stichting heeft geen winstoogmerk en behartigt een cultureel-maatschappelijk belang.

De Max Liebermann Route kan aan de hand van een digitale kaart of een boekje en een kaart worden gelopen/gefietst. Boekje en routekaart zijn verkrijgbaar bij het VVV aan de Hoofdstraat 129, 2202 EX Noordwijk. Voor een digitale kaart in een WebApp op uw mobiel, zie [Route].

IBAN: NL26RABO0314822496

RSIN (fiscaal nummer): 8569.47.982
Kvk nr: 67359086
Tel.: +31 629 052 717

IBAN: NL26RABO0314822496